Sådan undgår du at blive snydt, når du handler online

Sådan undgår du at blive snydt, når du handler online

Tusindvis af danskere handler hver dag på nettet, og selvom langt de fleste har en god oplevelse, kan vi se fra anmeldelserne på Trustpilot, at nogle forbrugere desværre får en dårlig oplevelse, fx. når netbutikken viser sig at være en fupbutik. Det er heldigvis mere undtagelsen end reglen, men vi opfordrer forbrugere til at at dele sådanne oplevelser på Trustpilot, så andre undgår at gå i samme fælde.

Som forbruger er der også flere ting, du kan tjekke, inden du køber dit næste par jeans eller pc på nettet, så du undgår at blive snydt. Vi har samlet en række tips, som du kan bruge, inden du tager dankortet frem næste gang.

  • Stemmer webadressen overens med produktet?  Har siden en webadresse, der på ingen måde passer til det produkt, der sælges på siden? Så er der muligvis tale om en falsk netbutik. Der er eksempler på svindlere, der køber webadresser, der tidligere har tilhørt rigtige netbutikker, for at oprette falske webshops.

  • Er der danske kontaktoplysninger? Reelle netbutikker har ofte ikke noget at skjule, mens falske sider typisk enten slet ikke har kontaktoplysninger eller har nogen, som virker mistænkelige.

  • Er sproget underligt? Falske netbutikker er ofte lavet i udlandet med hjælp fra oversættelsestjenester som Google Translate. Hvis sproget virker som en oversættelse med mange fejl, er der grund til at være opmærksom.

  • Husk at se på antallet af anmeldelser. Hvis der kun er få anmeldelser af netbutikken, kan det være en god idé at tjekke den på flere portaler. Lad ikke nogle få, meget dårlige eller meget positive anmeldelser udgøre hele indtrykket.

  • Læs anmeldelserne grundigt. Det er ikke nok bare at se på scoren for en netbutik. Læs 10-20 anmeldelser igennem, og se, hvad de gode og evt. mindre gode anmeldelser bunder i? Tjek også, hvor gamle anmeldelserne er. Er de mere end et år gamle, er der grund til at være særlig opmærksom.

  • Misbruger hjemmesiden Trustpilot-logoet? Det sker desværre, at sider snyder og bruger et falsk Trustpilot-logo eller en forkert TrustScore på deres side. Hvis du er i tvivl, så tjek, om sidens score nu også stemmer overens med den på Trustpilot.

  • Lav en søgning andre steder på nettet. Ud over Trustpilot bør du også søge andre steder på nettet. Søg på Google, om andre har skrevet om siden. Ofte kan man også slå ejeren af en webside op via en Whois-søgning på DK Hostmasters webside eller på who.is. Har siden en mistænkelig ejer, skal man være særlig opmærksom.