Sådan fungerer det, når netbutikker viser Trustpilot anmeldelser

Sådan fungerer det, når netbutikker viser Trustpilot anmeldelser

Søndagsavisen bringer i dag en artikel om, at to netbutikker kun viser positive anmeldelser fra Trustpilot på deres egne hjemmesider. Vi er blevet spurgt om, hvorfor det hænger sådan sammen - og her er vores svar.

  1. Hvordan kan en virksomhed vise anmeldelser fra Trustpilot, på deres egen hjemmeside?

Trustpilot giver virksomheder, der er kunder hos os, mulighed for at vise anmeldelser fra Trustpilot direkte på deres egne hjemmesider. Det kan de med en såkaldt widget - et system der tager anmeldelser fra Trustpilots sider, og viser dem på virksomhedernes egne. På den måde kan de vise, hvad nogle af deres kunder siger om dem.

  1. Kan virksomheder nøjes med at vise positive anmeldelser?

Vores widgets er forudindstillet til at vise alle typer anmeldelser, dvs.1 til 5-stjernede anmeldelser. Dog har virksomheder mulighed for at fremhæve nogle af deres tilfredse kunder, som de naturligt er stolte af. For at sikre, at forbrugeren får et reelt indtryk af virksomhedens kundeservice, har vi defineret nogle kriterier, som vores widgets altid viser:

Forbrugeren skal altid kunne se den samlede TrustScore

Forbrugeren skal altid kunne se, hvor mange anmeldelser, virksomheden har samlet set.

Det skal fremgå tydeligt, at der blot er tale om et udvalg af anmeldelser.

Der skal være link til virksomhedens profilside på Trustpilot, hvor alle anmeldelser altid er tilgængelige for forbrugeren. På den måde kan forbrugeren med ét klik se virksomhedens anmeldelser i kronologisk rækkefølge.

Virksomhederne må altså godt vælge at vise udvalgte positive anmeldelser på deres hjemmeside, men det skal fremgå tydeligt for forbrugeren, at der er tale om netop et udvalg.

  1. Har I været tydelige nok om disse kriterier?

Størstedelen af vores kunder bruger vores widgets, der automatisk viser de fire kriterier. For de kunder, der ikke bruger vores widgets, har vi ikke været tydelige nok i vores kommunikation om disse kriterier. Det vil vi gøre noget ved nu.

  1. Er det ikke snyd, at virksomheder ikke skal vise alle anmeldelser?

Forbrugere kan altid finde alle anmeldelser for en virksomhed på Trustpilot. På virksomhedernes egen hjemmeside kan de så vælge, at fremhæve nogle at anmeldelserne. Nogle virksomheder vil gerne vise deres glade kunder frem - fx dem der har givet 4 eller 5 stjerner - og det svarer til, at en virksomhed viser et ‘testimonial’ fra en tilfreds kunde på deres hjemmeside. Den mulighed synes vi, er rimelig, så længe at man tydeligt kan se, at der er tale om et udvalg af anmeldelser.

  1. Tror I ikke, at forbrugere forventer at se både positive og negative anmeldelser, når de tjekker en virksomheds hjemmeside?

De widgets, vi har udviklet til vores kunder viser altid, at der er tale om et udvalg af anmeldelser. Som Forbrugerombudsmanden skriver i sine retningslinjer fra februar 2015, skal man som forbruger være opmærksom på, at virksomheder bruger deres hjemmesider til at vise, hvorfor man skal handle hos dem :

"Brugeranmeldelser, der er offentliggjort på en erhvervsdrivendes egen hjemmeside, eller som kontrolleres af virksomheden, fx en side på et socialt medie, er ikke omfattet af retningslinjerne. I disse tilfælde må forbrugerne forvente, at den erhvervsdrivende kun offentliggør fordelagtige købsoplevelser på sin hjemmeside og profil på et socialt medie. At oplysning om rating og brugeranmeldelser, der ligger på den erhvervsdrivendes egen hjemmeside eller side på et socialt medie, er undtaget fra retningslinjerne betyder, at den erhvervsdrivende selv er ansvarlig for, at det offentliggjorte indhold er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning på området."