Hvad gør Trustpilot for at undgå falske anmeldelser

Hvad gør Trustpilot for at undgå falske anmeldelser

Brugeranmeldelser på Trustpilot hjælper hver dag dig og mange andre til at træffe de rigtige købsbeslutninger. Vi har over 600.000 danske besøgende hver måned og kan se, at forbrugere bruger det igen og igen. Men vi bliver også kritiseret for ikke at gøre nok ved falske anmeldelser. Om kritikken er berettiget eller ej, er op til dig. Vi gør meget, vi fanger meget, men vi kan også altid blive bedre. Læs mere om det og få et overblik over vores indsats for at undgå falske anmeldelser.

Danskere er vilde med brugeranmeldelser. En nylig undersøgelse fra Forbrugerrådet viser, at en tredjedel af alle danskere læser brugeranmeldelser på steder som Trustpilot. Brugeranmeldelser hjælper mange til at træffe købsbeslutninger på et mere oplyst grundlag, og 72 % stoler lige så meget på brugeranmeldelser som på anbefalinger fra venner eller familie. Bagsiden af medaljen er, at flere virksomheder bliver fristet til at snyde. Gartner vurderer, at 10-15 % af alle verdens brugerskabte anmeldelser vil være falske i 2014. Problemet er tiltagende alle steder, hvor man kan læse anmeldelser.

Hos Trustpilot sætter vi hver dag alle kræfter ind for at reducere falske anmeldelser, men erkender også at uanset, hvor stor en indsats vi lægger, vil vi aldrig kunne reducere antallet af falske anmeldelser til 0.

Det vigtigste er dog ikke antallet. Det vigtigste er, at du har tillid til det du læser og samtidig er bevidst om, at anmeldelserne er skrevet direkte af andre kunder.

Hvad gør Trustpilot for at reducere falske anmeldelser:

Vores indsats mod falske anmeldelser er fokuseret på to områder: Automatiske filtre og rapporteringer af anmeldelser.

Automatiske filtre
Vi har i tidens løb fjernet rigtigt mange anmeldelser. Vi har igennem dette arbejde lært at genkende nogle adfærdsmønstre blandt dem, der snyder. Det kan eksempelvis være en virksomhed, der pludselig får mange anmeldelser fra samme IP-adresse – et tegn på at medarbejdere er blevet opfordret til at anmelde deres egen arbejdsplads. Det og mange andre mønstre har vi bygget ind i vores filtre, som gør os opmærksom på, når noget er mistænkeligt.

I september 2012 hjalp filtrene med at identificere 9664 anmeldelser fordelt på 2055 virksomheder, som vi efterfølgende har undersøgt og fjernet.

Vi kigger blandt meget andet efter om:

  • Antallet af Facebook venner på brugerprofilen er lavt.
  • Der findes flere anmeldelser fra samme IP-adresse.
  • Anmelderen har skrevet anmeldelser fra flere forskellige lande.

Samt en masse andre tekniske tjek, som vedrører IP-regler, domæner og statistisk varians.

Rapportering af anmeldelser
Den anden vigtige kilde til er dig – og andre aktive Trustpilot brugere i vores community. Enhver anmeldelse kan rapporteres af både virksomheder og brugere, hvorefter vi kigger på den. En af grundene til at rapportere er ved mistanke om falske anmeldelser. Efterfølgende undersøger vi alle anmeldelser fra mistænkte brugere eller virksomhedsprofiler og vurderer om noget ikke er rigtigt. Ofte er det også den slags input, der hjælper os til at finde nye kreative måder at snyde på. Sådanne metoder bygger vi ind i vores filtre, efterhånden som vi finder dem. Kender du til en virksomhed, der snyder, vil vi meget gerne høre om det HER.

Falske anmeldeler får altid konsekvenser

Falske anmeldelser på Trustpilot vil med stor sandsynlighed blive fundet før eller siden. Når de bliver opdaget, vil de blive fjernet. I grove tilfælde kan vi også vælge at låse virksomhedens Trustpilot-profil og anmelde virksomheden for brud på markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik.

Kommentaren er åben, hvis du har spørgsmål om falske anmeldelser.